Artykuł sponsorowany

Pomiary powykonawcze - co warto wiedzieć?

Pomiary powykonawcze - co warto wiedzieć?

Pomiary powykonawcze to niezbędny element każdego procesu budowlanego, mający na celu sprawdzenie, czy wykonane prace spełniają wymagania określone w projekcie. Dzięki nim można uniknąć ewentualnych problemów związanych z jakością wykonania oraz funkcjonowaniem obiektu. Warto więc poznać kilka kluczowych informacji na temat pomiarów powykonawczych, aby lepiej zrozumieć ich znaczenie i przebieg.

Rodzaje pomiarów powykonawczych

Pomiary powykonawcze można podzielić na kilka rodzajów, w zależności od etapu realizacji inwestycji oraz rodzaju obiektu. Najważniejsze z nich to pomiary geodezyjne, kontrolne, instalacyjne oraz energetyczne. Pomiary geodezyjne odnoszą się do sprawdzenia położenia budynku względem granic działki oraz innych obiektów. Pomiary kontrolne dotyczą natomiast oceny jakości wykonania konstrukcji budowlanych, np. sprawdzenie grubości ścian czy jakości wykonania izolacji. Pomiary instalacyjne obejmują badanie poprawności wykonania instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych czy wentylacyjnych. 

Kiedy przeprowadzać pomiary powykonawcze

Pomiary powykonawcze powinny być przeprowadzane na różnych etapach realizacji inwestycji, zarówno podczas budowy, jak i po jej zakończeniu. Najlepiej jest wykonywać je na bieżąco, aby móc szybko reagować na ewentualne nieprawidłowości i wprowadzać odpowiednie korekty. W przypadku pomiarów geodezyjnych warto je przeprowadzić zaraz po zakończeniu prac ziemnych, aby sprawdzić poprawność wykonania fundamentów. Pomiary kontrolne najlepiej wykonać po zakończeniu poszczególnych etapów budowy, np. po wzniesieniu ścian czy ułożeniu dachu. Pomiary instalacyjne oraz energetyczne powinny być przeprowadzone po zakończeniu wszystkich prac budowlanych, tuż przed odbioru technicznym. Jeśli chodzi o sprawne pomiary powykonawcze, Zabrze i okolice to rejon działania fachowców takich jak GeoTom.

Kto może przeprowadzić pomiary powykonawcze

Pomiary powykonawcze mogą być przeprowadzane przez różne podmioty, w zależności od rodzaju pomiarów oraz wymagań inwestora. Pomiary geodezyjne muszą być wykonane przez uprawnionego geodetę, który posiada stosowne uprawnienia do wykonywania tego rodzaju prac. Pomiary kontrolne mogą być natomiast przeprowadzane przez specjalistów z danej dziedziny budowlanej, np. konstruktorów, inżynierów czy technologów. Pomiary instalacyjne powinny być wykonywane przez uprawnionych instalatorów, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje do oceny poprawności wykonania instalacji.