Jakość edukacji, która kształtuje przyszłość.

ZSS nr 39 dąży do doskonałości w nauczaniu, zapewniając uczniom niezbędne narzędzia do osiągnięcia sukcesu w życiu zawodowym i osobistym.