Artykuł sponsorowany

Jakie dokumenty są potrzebne by otrzymać aparat słuchowy na NFZ?

Jakie dokumenty są potrzebne by otrzymać aparat słuchowy na NFZ?

Aparaty słuchowe to niezbędne urządzenia dla wielu osób z uszkodzonym słuchem, które pomagają im w normalnym funkcjonowaniu w codziennym życiu. W Polsce istnieje możliwość uzyskania aparatu słuchowego za darmo lub z refundacją przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ). W tym artykule dowiesz się, jakie dokumenty są potrzebne do tego procesu i jak przebiega cała procedura.

Krok pierwszy – skierowanie od lekarza specjalisty

Aby ubiegać się o aparaty słuchowe na NFZ w Gorzowie, niezbędne jest skierowanie od lekarza specjalisty - otolaryngologa (laryngologa). Skierowanie to powinno zawierać informacje o stopniu utraty słuchu oraz zalecenie dotyczące rodzaju aparatu słuchowego. Przed wizytą u laryngologa warto wykonać badania audiologiczne, takie jak audiometria tonalna czy otoemisja akustyczna, które pozwolą na dokładną ocenę stanu słuchu. Ważne jest również, aby zgłosić się do lekarza pierwszego kontaktu w celu uzyskania skierowania na konsultację ze specjalistą.

Krok drugi – zgłoszenie do poradni protetyki słuchu

Po uzyskaniu skierowania od lekarza specjalisty, należy zgłosić się do poradni protetyki słuchu, która współpracuje z NFZ. W poradni tej pacjent zostanie poddany dodatkowym badaniom audiologicznym oraz przeprowadzona zostanie kwalifikacja do refundacji aparatu słuchowego. Warto wcześniej sprawdzić, czy dana poradnia posiada umowę z NFZ, gdyż tylko wtedy możliwe jest uzyskanie refundacji. W niektórych przypadkach konieczne może być również uzyskanie opinii psychologicznej, która potwierdzi, że pacjent jest zdolny do korzystania z aparatu słuchowego.

Krok trzeci – wybór aparatu słuchowego i realizacja refundacji

Po uzyskaniu kwalifikacji do refundacji aparatów słuchowych, pacjent otrzyma tzw. "decyzję o przyznaniu świadczenia". Następnie należy udać się do salonu protetyki słuchu, który również współpracuje z NFZ. Tam specjalista dobierze odpowiedni model aparatu słuchowego oraz dostosuje go do potrzeb pacjenta. Po wyborze urządzenia, salon wystawi fakturę na zakup aparatu, którą należy złożyć wraz z decyzją o przyznaniu świadczenia w oddziale NFZ. Po rozpatrzeniu wniosku, Fundusz przekaże środki na pokrycie kosztów zakupu aparatu.