Artykuł sponsorowany

Jak wygląda świadectwo energetyczne?

Jak wygląda świadectwo energetyczne?

Świadectwo energetyczne to dokument, który coraz częściej pojawia się w kontekście budowy, sprzedaży czy wynajmu nieruchomości. Jego głównym celem jest określenie efektywności energetycznej budynku oraz zwrócenie uwagi na aspekty związane z energią, które mogą wpłynąć na komfort mieszkańców i koszty eksploatacji. Warto wiedzieć, jak wygląda taki dokument, jakie informacje zawiera i jakie są wymogi dotyczące jego sporządzenia. W poniższym artykule przybliżamy te zagadnienia, aby ułatwić Państwu zrozumienie istoty świadectwa energetycznego.

Przeczytaj również: Co warto wiedzieć o panelach fotowoltaicznych bifacial?

Co to jest świadectwo energetyczne i kiedy jest wymagane

Świadectwo energetyczne to dokument określający charakterystykę energetyczną budynku lub jego części, a więc ilość energii potrzebnej do zaspokojenia potrzeb energetycznych obiektu. Jest ono wymagane przy budowie nowych obiektów budowlanych, sprzedaży lub wynajmie istniejących nieruchomości oraz przy zmianie sposobu użytkowania budynku. W Polsce obowiązek sporządzenia świadectwa energetycznego wprowadzono w 2009 roku, a jego celem jest promowanie efektywności energetycznej oraz zwiększenie świadomości społecznej w tym zakresie.

Przeczytaj również: Czy audyty energetyczne powinny być regularnie powtarzane?

Kto może wystawić świadectwo energetyczne

Świadectwo energetyczne może wystawić wyłącznie osoba posiadająca uprawnienia do sporządzania tego typu dokumentów, czyli audytor energetyczny. Audytor taki musi posiadać odpowiednie kwalifikacje zawodowe oraz być wpisanym na listę audytorów prowadzoną przez Ministra Gospodarki. W praktyce oznacza to, że osoba sporządzająca świadectwa energetyczne w Elblągu musi posiadać wykształcenie techniczne oraz ukończyć specjalistyczne szkolenie z zakresu audytu energetycznego. Ponadto, audytor powinien być niezależny i nie powinien mieć żadnych powiązań z właścicielem lub zarządcą budynku.

Jakie informacje zawiera świadectwo energetyczne

Świadectwo energetyczne zawiera szereg informacji dotyczących charakterystyki energetycznej budynku. Podstawowym elementem jest wskaźnik efektywności energetycznej, który określa ilość energii potrzebnej do zaspokojenia potrzeb energetycznych obiektu na jednostkę powierzchni użytkowej. Wskaźnik ten jest wyrażany w kWh/m²/rok i pozwala na porównanie efektywności energetycznej różnych budynków. Ponadto, świadectwo energetyczne zawiera informacje na temat źródeł energii wykorzystywanych w budynku, systemów ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji oraz ocenę jakości izolacji termicznej.