Artykuł sponsorowany

Jak przebiega procedura upadłościowa?

Jak przebiega procedura upadłościowa?

Upadłość to sytuacja, w której dłużnik nie jest w stanie spłacić swoich zobowiązań. Procedura upadłościowa może być skomplikowana, ale z pomocą doświadczonej kancelarii prawa upadłościowego można ją przejść sprawnie i zminimalizować negatywne skutki. W tym artykule omówimy trzy kluczowe etapy procesu upadłościowego.

Wnioskowanie o ogłoszenie upadłości

Pierwszym krokiem w procedurze upadłościowej jest złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości. W przypadku osób fizycznych może to być wniosek dłużnika lub jego wierzycieli. Przedsiębiorcy natomiast mają obowiązek zgłosić swoją niewypłacalność do sądu. Wniosek powinien zawierać informacje na temat dłużnika, jego majątku, długów oraz propozycję sposobu ich uregulowania. Kancelaria prawa upadłościowego może pomóc w przygotowaniu odpowiednich dokumentów oraz doradzić, jakie informacje są niezbędne.

Postępowanie sądowe

Po złożeniu wniosku następuje postępowanie sądowe, które ma na celu ustalenie, czy dłużnik rzeczywiście nie jest w stanie spłacić swoich zobowiązań. Sąd bada sytuację finansową dłużnika, weryfikuje zgromadzone dowody oraz przesłuchuje stronę dłużną i wierzycieli. W tym czasie dłużnik może korzystać z pomocy kancelarii prawa upadłościowego, która będzie reprezentować jego interesy oraz udzielać wsparcia na każdym etapie postępowania. Jeśli sąd uzna, że upadłość jest uzasadniona, ogłasza ją i wyznacza syndyka.

Realizacja majątku i spłata wierzycieli

Ostatnim etapem procedury upadłościowej jest realizacja majątku dłużnika oraz spłata jego wierzycieli. Syndyk zajmuje się sprzedażą majątku dłużnika, aby uzyskać środki na pokrycie długów. W przypadku osób fizycznych możliwe jest także zawarcie układu z wierzycielami, który pozwala na częściowe umorzenie długów lub ich rozłożenie na raty. Kancelaria prawa upadłościowego może doradzić dłużnikowi, jakie opcje są dostępne w jego sytuacji oraz pomóc w negocjacjach z wierzycielami.

Współpraca z kancelarią prawa upadłościowego może znacznie ułatwić proces upadłościowy oraz pomóc dłużnikowi uniknąć błędów, które mogłyby negatywnie wpłynąć na jego sytuację finansową. Dlatego warto zainwestować w profesjonalne wsparcie na każdym etapie procedury upadłościowej.