Artykuł sponsorowany

Dlaczego w umowie najmu okazjonalnego musi zostać wskazany adres do eksmisji?

Dlaczego w umowie najmu okazjonalnego musi zostać wskazany adres do eksmisji?

Najem okazjonalny to coraz popularniejsza forma wynajmu nieruchomości, która daje właścicielom większe poczucie kontroli nad swoim mieniem. W umowach tego typu pojawia się jednak pewien szczegół, który może wydawać się nieco dziwny – konieczność wskazania adresu do eksmisji. Dlaczego ten element jest tak istotny i jakie ma znaczenie dla obu stron umowy?

Obowiązek wskazania adresu do eksmisji

Zgodnie z przepisami prawa, w umowie najmu okazjonalnego należy wskazać tzw. adres do eksmisji, czyli miejsce, w którym najemca będzie mógł zamieszkać po ewentualnym zakończeniu umowy najmu i opuszczeniu wynajmowanego lokalu. Wskazanie takiego adresu jest obowiązkowe i stanowi jeden z warunków ważności umowy najmu okazjonalnego. Brak takiego zapisu może skutkować uznaniem umowy za nieważną, co wiąże się z utratą ochrony prawnej dla obu stron.

Ochrona interesów wynajmującego

Wskazanie adresu do eksmisji ma na celu przede wszystkim ochronę interesów wynajmującego. W przypadku gdyby najemca nie opuścił lokalu po zakończeniu umowy najmu, wynajmujący będzie miał możliwość wystąpienia na drogę sądową w celu uzyskania orzeczenia eksmisji. Dzięki wskazaniu adresu do eksmisji, proces ten przebiega znacznie sprawniej, gdyż sąd nie musi ustalać, gdzie najemca miałby zostać przeniesiony po eksmisji. W praktyce oznacza to szybsze odzyskanie przez wynajmującego kontroli nad swoją nieruchomością.

Odpowiedzialność najemcy

Z drugiej strony, wskazanie adresu do eksmisji wiąże się także z pewną odpowiedzialnością ze strony najemcy. Osoba wynajmująca lokal musi bowiem zadbać o to, aby podany adres był rzeczywiście miejscem, w którym będzie mogła zamieszkać po ewentualnej eksmisji. W praktyce oznacza to konieczność uzyskania zgody właściciela takiego lokalu na przyjęcie najemcy w razie potrzeby. W przypadku braku takiej zgody, wynajmujący może odmówić zawarcia umowy najmu okazjonalnego lub żądać wskazania innego adresu.

Warto pamiętać o tym szczególe przy zawieraniu umowy najmu okazjonalnego, gdyż może on mieć istotne konsekwencje zarówno dla wynajmującego, jak i najemcy. Dlatego warto zadbać o to, aby adres do eksmisji został właściwie wskazany i spełniał swoją rolę w umowie.