Artykuł sponsorowany

Czym różni się neurologopeda od logopedy?

Czym różni się neurologopeda od logopedy?

W dzisiejszych czasach coraz więcej osób zwraca uwagę na rozwój swoich dzieci, a także na ewentualne trudności, z jakimi mogą się one borykać. Wśród specjalistów zajmujących się tym obszarem wyróżniamy między innymi neurologopedów i logopedów. Czym różnią się te dwa zawody i kiedy warto skierować swoje dziecko do jednego z nich?

Zakres pracy logopedy a neurologopedy

Logopeda to specjalista, który zajmuje się diagnozowaniem, terapią oraz profilaktyką zaburzeń mowy i komunikacji. Praca logopedy obejmuje szeroki zakres zagadnień, takich jak artykulacja, płynność mowy, głos czy rozumienie i stosowanie języka. Logopeda pracuje zarówno z dziećmi, jak i dorosłymi, którzy mają trudności z mową lub wymagają rehabilitacji po urazach mózgu, udarach czy chorobach neurologicznych. W Polsce logopeda jest zawodem wymagającym ukończenia studiów wyższych oraz zdobycia odpowiedniego doświadczenia zawodowego.

Neurologopeda w Mińsku Mazowieckim to specjalista o podobnym profilu co logopeda, jednak jego praca koncentruje się na ściśle określonym obszarze, tzn. zaburzeniach mowy o podłożu neurologicznym. Neurologopeda zajmuje się diagnozowaniem, terapią oraz profilaktyką zaburzeń mowy wynikających z uszkodzeń ośrodkowego układu nerwowego. W swojej pracy neurologopeda ściśle współpracuje z lekarzami neurologami, psychologami oraz innymi specjalistami z dziedziny medycyny i rehabilitacji. Aby zostać neurologopedą, konieczne jest ukończenie studiów wyższych z zakresu logopedii oraz zdobycie dodatkowych kwalifikacji związanych z neurologią.

Kiedy warto skierować dziecko do neurologopedy lub logopedy?

Decyzja o skierowaniu dziecka do logopedy czy neurologopedy zależy od rodzaju problemów, z jakimi się ono boryka. Jeśli dziecko ma trudności z artykulacją, płynnością mowy czy innymi aspektami komunikacji, warto skonsultować się z logopedą. Z kolei jeśli istnieje podejrzenie, że problemy z mową mają podłoże neurologiczne (np. spowodowane są przez mózgowe porażenie dziecięce, autyzm czy inne zaburzenia rozwojowe), wówczas warto zgłosić się do neurologopedy. Warto pamiętać, że wczesna interwencja może znacznie poprawić funkcjonowanie dziecka i przyczynić się do jego lepszego rozwoju komunikacyjnego.